Polski

Mariusz urodził się i wychował w Polsce. Był prawie przez 20 lat zakonnikiem w Zgromadzeniu Pasjonistów, gdzie w 1999 r. ukończył seminarium i uzyskał tytuł Magistra Teologii Ogólnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończył studia na Wydziale Teologicznym i uzyskał stopień Licencjata Teologii Pastoralnej w 2003 roku. Przez wiele lat był nauczycielem w gimnazjum. Był także rekolekcjonistą i brał czynny udział w Szkole Nowej Ewangelizacji. W 2010 roku wyemigrował do Szkocji wraz z rodziną, żoną Anną i dwójką dzieci – Jakubem i Leną. W 2016 roku ukończył SEI i w tym samym roku został mianowany kapłanem asystentem w kościele St. Salvador, gdzie jest do dziś. Obecnie pracuje w Royal Bank of Scotland. Jego hobby to dobra książka, podróże, historia i dobra kawa.

Skontaktuj się z Mariuszem za pomocą poniższego formularza